Poskytovanie služieb subdodávateľom

Za posledné roky sa rozbehla služba poskytovania služieb subdodávateľom . Regiony pôsobností a portfolio služieb sa dozviete až  po osobnom stretnutí.