Operačné stredisko

Pult centralizovanej ochrany – PCO, je pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou.

Viac info

Technológie

Ak potrebujete chrániť svoj majetok bezpečnostným systémom, ponúkame Vám komplexné riešenia technickej ochrany.

Viac info

O Patrol & Guard Technology

Spoločnosť Patrol&Guard s.r.o. bola založená v roku 2002. Vrcholový manažment firmy úspešne promoval na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Naša spoločnosť disponuje absolventmi špeciálnych certifikovaných kurzov Medzinárodnej asociácie bodyguardov a bezpečnostných služieb IBSSA.

Rokmi sa Spoločnosť Patrol&Guard s.r.o. pretransformovala na služby ponúkajúce všetky komplexné prvky zo systému prevádzkujúce PCO a to od montáži elektronických zabezpečovacích systémov, kamerových systémov , systémov na sledovanie pohybu vozidiel, dohľadom pultu centralizovanej ochrany až po vysielanie zásahových jednotiek.

Viac o nás

Kontaktujte nás

Patrol & Guard Technology

Adresa:
Svätoplukova 24
979 01 Rimavská Sobota
Slovensko

Tel: 047 / 5811 830
E-Mail:
info@patrolguard.sk
obchod@patrolguard.sk
servis@patrolguard.sk

Kontaktné info

Zverte nám svoju bezpečnosť

Bezpečnosť je už od dávna jednou z najsilnejších pociťovaných ľudských potrieb. Je závislá na vzájomnom pôsobení činiteľov a to objektu s jeho ochrannými schopnosťami a ohrozením, ktoré sa nachádza v danom prostredí.

V praktickom živote je však nemožný alebo len veľmi ťažko dosiahnuteľný život s úplnou absenciou nebezpečenstva. Preto je dôležité chrániť svoj život, zdravie a v neposlednom rade majetok, či už ako fyzická alebo právnická osoba, čo najefektívnejšie. Pomôcť nám pri tom môžu poplachové a zabezpečovacie systémy, súhrne nazývané aj ako technické prostriedky, ktoré tvoria systém prostriedkov na získavanie a vyhodnocovanie informácií z prostredia stráženého objektu alebo z jeho časti. Dá sa povedať, že ideálnym riešením využitia technických prostriedkov je prenos dát a informácií na miesto, kde sa prehodnotia a určí sa ďalší postup.